Tuotehaku

Tietosuojaseloste

 hh.gif

H&H Tuonti Oy, Tietosuojaseloste

Asiakas- ja yhteystietorekisterien tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tietosuojaseloste päivitetty 25.5.2018

Rekisterin ylläpitäjä ja rekisteriasioiden yhteyshenkilö.

H&H Tuonti Oy, y-tunnus 2585045-8, Lanttikatu 1 02770 Espoo

juuso.rasanen@hhtuonti.fi

www.hhtuonti.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

H&H Tuonti Oy:n tuotteiden ja palveluiden parantaminen ja kehittäminen, sekä markkinointi ja uutisointi.

Rekisterin tietosisältö.

- Yrityksen nimi

- Yrityksen toimiala- ja osoitetiedot

- Henkilön etu- ja sukunimi

- Tehtävänimike

- Puhelinnumero ja/tai matkapuhelinnumero

- Sähköpostiosoite

- Työskentelyala/tuotteet

 

Tietoja säilytetään toistaiseksi ja poistetaan rekisteristä henkilön tai hänen edustamansa organisaation pyynnöstä. Mikäli henkilön sähköpostiosoite ei toimi, asiakastiedot merkitään passiivisiksi. Passiiviset asiakastiedot poistetaan markkinointirekisteristä vuosittain.

Säännönmukaiset tietolähteet.

Asiakastiedon rekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Verkkosivujen seuranta ja -lomakkeet keräävät myös tietoja asiakkaan suostumuksella. Lisätakuukäytäntö säilyttää rekisteröineen asiakkaan tiedot asianmukaisessa portaalissa, josta ne ovat H&H Tuonnin saatavilla takuukorjauksia varten.

Huolto säilyttää asiakkaan tietoja työn kulun informointia varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoa luovutetaan vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten henkilön omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta Eu:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Rekisterin suojauksen periaatteet.

Manuaalinen aineisto:

Mahdollinen manuaalinen arkistointi (paperimuodossa) hoidetaan H&H Tuonti Oy arkistointiohjeiden mukaisesti

Rekisterin tietosisältöä säilytetään palomuurein ja salatussa tiedostossa suojattuna yrityksemme palvelimella. Rekisterin sisältämien tietojen käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne yrityksen työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve ja oikeus käsitellä näitä tietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tallennetut tietonsa

- Tietojen luovutus/tarkistuspyyntö pitää tehdä kirjallisesti (sähköpostilla)
   ja tiedot lähetetään kirjallisesti, vasta kun tietojen pyytäjä on tunnistettu/
   varmistettu.

-  Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkistusoikeutta ei
   voisi toteuttaa

-  Tarkistettu tieto lähetetään asiakkaalle sähköpostilla

-  Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa

-  Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään yhden kuukauden kuluttua,
   riippuen kyselyn laajuudesta

https://tietosuoja.fi/oikeus-saada-tietoa-kasittelysta

Oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisua

- Korjauspyyntö tulee tehdä sähköpostilla

- Korjausoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu

- Tiedot korjataan viipymättä ajantaselle

- Tiedon korjaamisesta vastaa H&H Tuonti Oy:llä tehtävään nimetty henkilö

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet

 

Muut henkilötietoon liittyvät asiat.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

H&H Tuonti Oy

H&H-Työmaatarvike valikoima

Olemme koonneet H&H-työmaa­tarvike­valikoiman omaan esitteeseen. Esitteestä löydät tarvikkeet esim. hiontaan, ilman­puhdistukseen sekä suojaukseen ja sekoittamiseen.

H&H Työmaavalikoima-esite

H&H Tuonti Oy

H&H Tuonti Oy on suomalainen perheyritys, joka kehittää ja myy käyttäjäystävällisiä koneita ja tarvikkeita kiinnittämiseen ja rakentamiseen sekä opastaa niiden käytössä.

H&H Tuonti Oy / H&H Import Ltd - Lanttikatu 1, 02770 Espoo - FIN - Puh. 5259 030 - Fax. 09 5259 0320
H&H Tuonti Oy / H&H Import Ltd - Myyntimiehenkuja 10 C 4, 90420 Oulu - FIN - Puh 095259 0328 - Fax 04 211 550 4561